12 Απριλίου 2008

Κοίτα τώρα ανησυχίες που έχει ο κόσμος!

Παραθέτω απόσπασμα από σχετικά έγκυρη ιστοσελίδα για την υγεία. Τα σχόλια περιττεύουν νομίζω...
----------------------------------------------------------------------------------
Sunblock on penis safe?

Replies: 6

livelong81

Sunblock on penis safe?

Posted: Mar 15, 2008
I am planning to try one of those clothing optional places and was told to put sunblock. But is it safe to sunblock on penis? Thanks
Reply Share This

Responses

FunnyCoolLady
Posted: Mar 15, 2008
Replying to: Sunblock on penis safe?
Yes it's safe and it's WAY preferable to getting your penis burned. Imagine the pain when the skin starts peeling... As your penis seldom sees sunshine, it's very, VERY sensitive to sunburn.