15 Φεβρουαρίου 2008

Το γράμμα

.............................................................................................Να το γράψω?

........................Να μην το γράψω?

.......................................................Θα το λάβει?

......................Θα το ανοίξει?
...................................................Θα το διαβάσει?
........................................................................................................Θα το πετάξει?

..............................Θα το σκίσει?
.........................................Θα απαντήσει?